COVID 19 и ПОЗИЦИЯ ЗА НЕОСЪЩЕСТВЕНИ ПЪТУВАНИЯ през 2020г.

НОВО!

Процедура BG-176789478-2021-07 – Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 в периода 01.03.-31.12.2020 г. изисква предоставяне на банкова сметка за всеки потребител и титуляр на Договор за туристически пакет и заявление за информираност по процедурата на office@savetravel.net .Схемата е с ограничен лимит и необходимостта от удостоверяване на задължението към Потребителя е част от отчетните документи нужни за възстановяване на средствата.

Не обслужваме договори и прием на банкови детайли по телефон!

За информация,можете да се свържете с нас на посочения мейл за връзка  office@savetravel.net

Declaracia po procedura_07_prilojenie 4_2

………………………………………………………………..

04.01.2022

Всички невъзстановени средства за пътувания през 2020г ще се възстановяват по процедура BG-176789478-2021-07 – Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19
Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения C (2020) 2215 от 3 април 2020 г., C (2020) 3156 от 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г., C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и C (2021) 8442 от 18 ноември 2021 г. и е със срок на действие до 30 юни 2022 г.
 
Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз и тече процедура към ТО.Срокът на изплащане е в компетенциите на Управляващият орган-Министерството на туризма.Процедурата стартира на 04.02.2022 г.и срокът на одобрение,анализ и изплащане е в компетенциите на Управляващият орган-Министерството на туризма.
 
Във връзка с действащата в момента Заповед на МЗ, продължава дистанционна форма на работа с клиенти.
Можете да се свържете с нас на office@savetravel.net
С уважение,

……………………………………………………………………..

01.07.2021г.

Уважаеми Клиенти,

По повод изтичането на 12-месечният срок за част от Вас за възстановяване на сумите по предплатени пътувания, които са били в невъзможност за изпълнение и са прекратени на основание чл.89, ал.7 от ЗТ в периода 13.03.-31.12.2020 г., Ви уведомяваме за следното:
С решение на НС от м.12.2020г бе въведен чл.26 а, т.1 и 2,а в последствие и т.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и приета Наредба на МТ за финансиране на фирми с КИД 79.12 под формата на държавна помощ в полза на потребителите на туристически пакети,чийто пътувания не бяха осъществени през 2020г, поради разпространението на Ковид 19 и не приели промяна с нов пакет-заместител или не приели ваучер на туроператора pd 2021 и 2022 г.
През м.март стартира първата фаза по финансирането, което не постигна нужния ефект и не обхвана всички кандидатствали фирми, както и не бе достатъчна изплатената към момента сума. Програмата бе спряна на дата 06.04.2021г., по – малко от месец след началото на финансирането.И втората фаза по нея остана в очакване.
Секторът на пътуванията бе разрешен едва на 28.04.2021г с наложена Заповед на МЗ след близо година застой.
Компанията ни изплаща сумите към своите клиенти по дата на падеж от 13.03.2020г със собствени средства, които след това не могат да бъдат приети по отчитането на нито една програма за подпомагане на затворените бизнеси във връзка с пандемията.
Всички средства се възстановяват по банков път с нужните документи, удостоверяващи плащането към Туроператора.
Всички Клиенти ще си получат сумите, макар и със забава.
Едва на 18.06.2021 г.след дългото настояване на сектора ни, бе гласувано Постановление на МС с № 197, което определя условията, критериите, реда и размера за разпределение на средствата, които ще се предоставят за възстановявяне вземанията на клиенти за неосъществени техни пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.
Поради неправилен подход по администриране и бавене на финансирането от страна на Управляващия орган по програмата в лицето на МТ, Ви уведомяваме , че считано от 01.07.2021 г., компанията ни ще изплащане средствата съобразно оборота на дейността си,а не според срока, до окончателното изясняване и финализирането на всички изискуеми документи от страна на МТ, наравно с анонсирането ясно и конкретно, кога тези средства ще ни бъдат предоставени за разплащане с Клиентите .
В компетенциите на Министерството на туризма остава ефективността, срочността и отговорността и считаме за необходимо да прехвърлим отговора на всички Ваши въпроси към тях за конкретизиране.
От дата 01.07.2021 г. ще продължим да обслужваме пътуванията в чужбина на Клиенти с ваучери и избрали свои пакети за пътувания през 2021г, които са по сключени нови договори за туристически пакети и които няма да могат да се възползват по програмите за финансиране към МТ.
С изчакващите своите средства Клиенти ще се разплащаме поетапно
За това забавяне и непрекъснатото удължаване на извънредната обстановка блокираща пътуванията и забавяща усвояването на предплатените пътувания, компанията ни не носи вина. Веднага след излизане на официална информация от страна на МТ, кога ще започне изплащането на сумите по програмата ще уведомим всички от Вас, които не сте получили своите средства за неосъществени пътувания в периода 13.03.-31.12.2020 г.
Искрено се надяваме това да се случи в най-кратък срок и компетентният орган уточни срока, документите и всичко необходимо по администрирането на това финансиране.
Оставаме на разположение на office@savetravel.net
С уважение – Павлина Русева-Управител

…………………………………………………………………

Съгласно удължаване на противоепидемичните мерки от 26.02.2021г, организираните пътувания и екскурзии ще стартират от 28.04.2021г

В тази връзка продължаваме срока на дистанционната работа на офисът ни.

Ползвайте мейл office@savetravel.net

……………………………………………………………………………………………………………….

УДЪРЖАВАНЕ НА  ЗАПОВЕД № РД-01-52/26.01.2021 г. И ЗАБРАНА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК

Съгласно удължаване на противоепидемичните мерки, все още не са разрешени организираните пътувания и екскурзии за неопределен срок.

В тази връзка продължаваме срока на дистанционната работа на офисът ни.

Ползвайте мейл office@savetravel.net

УДЪРЖАВАНЕ НА  ЗАПОВЕД № РД-01-677/ 25.11.2020 И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ ДО 31.01.2021г

Уважаеми Клиенти и Приятели,
Във връзка с удължените противоепидемични мерки, офисът ни в гр.Бургас,ул.Дунав-5, няма да работи до 31.01.2021г.
При необходимост за индивидуална резервация или въпрос, ползвайте мейл office@savetravel.net

Благодарим Ви!

НОВА ЗАПОВЕД № РД-01-677/ 25.11.2020 И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ ЗА 21 ДНИ.

На основание чл. 63, ал. 4, 6и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г.,Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.и Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор бе издадена ЗАПОВЕД № РД-01-677/ 25.11.2020, съгласно т.14  „Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната“.

С това решение затваря дейността на туристическите офиси в срок до 21.12.2020г включително.

С оглед защита живота и здравето на семействата ни, колегите и клиентите, преустановяваме обслужването до последващо нареждане.

Можете да се свържете с нас на office@savetravel.net

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ПОЗИТИВНИ!!!

ПРОМЯНА В ГРАФИКА НА ПЪТУВАНИЯ В ПЕРИОДА 29.10.-30.11.2020г.

С оглед на т. I, 11 от Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. и №РД-01-655/ 13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се разпорежда преустановяване организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти, СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД Ви уведомява,че прекратява договорите за туристически пакет в периода на пътуване 29.10.-30.11.2020г,на основание чл.89,ал.7,т.2 от ЗТ,поради непреодолими и извънредни обстоятелства !!!

Липсата на конкретизация от страна на тази заповед и нейното обявяване на основание чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето,водят до объркване и от страна на Потребителите и желанието на някои от тях да прекратят договорите си за туристически пакет на основание чл.89,ал.5,за което фирмата уважава и тяхното решение.СЕЙФ ТРАВЕЛ проявява разбиране и ще предприеме всички действия в полза на клиента, съобразно законовите разпоредби и срокове.

ПРОМЯНА В РЕГЛАМЕНТАЦИЯТА ЗА ПЪТУВАНИЯ ПЛАНУВАНИ ДО 31.12.2020г.

Уважаеми Клиенти,

Съобразно законодателните промени, които парламентът прие окончателно при гласуване на нови текстове в Закона за местните данъци и такси на 30.07.2020г,се конкретизираха промени в отношенията ТУРОПЕРАТОР – КЛИЕНТ,валидни от 11.08.2020г

Поради удължените противоепидемични условия,притеснение за пътуване и за някои страни въведени рестрикции, клиентите ни ще могат да продължат с избора между трите варианта, ако планираното от тях пътуване до края на 2020 г. бъде отменено поради разпространението на Ковид 19.

Възможни опции по пакети и туристически услуги с туроператор СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД  в периода до 31.12.2020г.

  1. Да се прехвърли резервацията по същия туристически пакет с друга дата на отпътуване удобна за вас в период до декември 2021 г., оформен като анекс към настоящия договор.
  2. Да се ползва платената сума към нас под формата на кредитен ваучер за стойност, оформен като договор, с което парите ви ще бъдат прехвърлени за бъдещо ползване на туристически пакет или туристическа услуга. Валидността на кредитния ваучер, периода, в който можете да го използвате е 24 месеца, считано от датата на издаване. Този ваучер за стойност може да бъде прехвърлен за ползване от трето лице след спазване на съответния ред за това.
  3. Ако клиентът не приеме един от горните два варианта – Туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

*До момента в сила беше текстът, според който в срок до 14 май 2021 г. се възстановяваха предплатените суми по пътувания ,които са били провалени по време на обявеното извънредно положение от 13 март до 13 май 2020г. Наравно при затворени граници или по друга причина, свързана с мерките срещу разпространението на Covid -19, се договаряха двустранно между страните за този срок и пътувания по време на извънредната епидемиологична обстановка.

Всички клиенти с разписани споразумения и анекси по своите пътувания до 30.07.2020г. са валидни и не се налага тяхното актуализиране, съобразно новите законови разпоредби и преподписване.

Клиенти,които не приемат алтернативен вариант-промяна в дати или ваучер за пътуване,се считат за уведомени,че възстановяването на предплатени суми по договор за туристически пакет,се извършва съобразно разпоредбите на чл.25,а именно – в срок до 12 месеца от датата на отмяна на пътуването им.

Остава в сила предпочитаната писмена форма за уреждане на нашите отношения като очакваме да ни пишете на office@savetravel.net ако имате  въпроси или се налага уточняване на Вашия избор от гореупоменатите.

Бъдете здрави и запазете жаждата си за пътуване!

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И СЪС СТАНДАРТНИЯ ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ стандартен формуляр по директива

Благодарим Ви!!!

Удължена епидемиологична обстановка до 30.09.2020

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с естеството на предлаганите от наш пакетни пътувания извън страната и наложени от властите в РБългария удължени противоепидемични мерки и невъзможност за пътуване към част от плануваните страни.Основно това са трети страни,които към момента са с неотворени за пътувания на български туристи граници в периода 30.06.-01.10.2020г. се прилагат долуописаните 3 варианта на избор на клиента,ако КЛИЕНТА не желае да пътува и заяви своя избор мин.30 дни преди датата на отпътуване.

Ше работим дистанционна на office@savetravel.net и очакваме Вашите въпроси само в писмен вид!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!!!

Извънредна обстановка от 14.05.2020

Уважаеми наши клиенти на туристическа агенция СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД

От 14.05.2020г. извънредното положение вече е зад гърба ни, но животът ни е различен и опасността още не е преминала. Ще трябва да живеем по различен начин, ще трябва да се справим. Сега времето изисква отговорност, бърза организация и пренастройване, правилна оценка и важни решения, за да продължи всеки пътя си. Връзката по между ни е още по-важна, защото по-лесно е когато трудностите са споделени.

Вярваме, че с разбиране, търпение и много работа заедно ще се справим и заедно пак ще пътуваме и ще се радваме на нови светове и нови приятелства. Поради форсамжор/непреодолима сила, която засегна почти целия свят – епидемията COVID-19, е невъзможно да бъдат реализирани туристическите пътувания. Всички тези резервации са спрени от изпълнение и възможностите, които има всеки са:

Резервации по пакети и туристически услуги с туроператор СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД с дата на отпътуване в периода 13.03 – 30.06.2020г.

  1. Да прехвърлим резервацията по същия туристически пакет с друга дата на отпътуване удобна за вас в период до декември 2021 г., оформен като анекс към настоящия договор.*При липса на дати по вашия пакет за 2020г,по споразумение с агенцията,е възможно прехвърляне на дати за 2021г.
  2. Да ползвате платената сума към нас под формата на кредитен ваучер за стойност, оформен като договор, с което парите ви ще бъдат прехвърлени за бъдещо ползване на туристически пакет или туристическа услуга. Валидността на кредитния ваучер, периода, в който можете да го използвате е 24 месеца, считано от датата на издаване. Този ваучер за стойност може да бъде прехвърлен за ползване от трето лице след спазване на съответния ред за това.
  3. Да ви бъдат възстановени средствата в срок до 12 месеца/т.е.до 14.05.2021 г/ след края на Извънредната обстановка,съгласно законовите разпоредби на чл.25.

В дните от 01.06. до 10.06.2020г. очакваме писмено да ни информирате за вашето решение и избора, който правите на мейл office@savetravel.net. Ние ще придвижим документалното оформяне на взетото от вас решение, което ще получите на електронната си поща, което е желателно (с оглед социална дистанция) да подпишете и върнете по e-mail.

За тези, които искат да направят това на място след отварянето на офисите ни за работа с клиенти след 20.06.2020г., за създаване на оптимална организация за обслужване ще получите обаждане по телефон, за да се уточни подходящо време съобразно Вашите възможности, така че да не се стига до струпване на клиенти и да не се налага изчакване – за максимално бързо и безопасно обслужване.Надяваме се след тази дата 20.06.2020г.да са вдигнати всички ограничения за работа в нормална среда в офисите ни.

ДОТОГАВА НИЕ ЩЕ ПОДГОТВЯМЕ НАШИТЕ НОВИ ОФЕРТИ!!!

В случай, че изберете вариант с ваучер, моля да имате предвид, че ние ще направим всичко и ще продължим своята работа, а ликвидността на заплатените суми e гарантирана и от покритието на застрахователната полица „Отговорност на туроператор“ на Сейф Травел ЕООД  в ЗК ЕВРОИНС АД. Работи се на държавно ниво и за допълнителни гаранции за заплатените от вас суми.

Резервации, в които СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД работи като туристически агент, ще важат условията и инструкциите на доставчиците на туристически пакети и туристически услуги. Моля, проявете разбиране относно цитираните от нашите служители срокове и условия.

Организация на работа в СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД от 14.05.2020г.:

Във връзка с отпадането на Извънредното положение на 14.05.2020г. и обявяването с решение на МС 365 от 14.05.2020 на Извънредна епидемична обстановка в периода 14.05 – 14.06.2020 бе издадена заповед на Министъра на здравеопазването РД-262-14.05.2020 за въведените противоепидемични мерки.

От 14.05 до 20.06.2020г. офисите ни няма да работят с клиенти на място. Екипът ни ще бъде на разположение по телефон, e-mail,

Разчитаме на вашето разбиране, търпение и толерантност в тази извънредна ситуация. При промяна на обстановката, нормативната база, препоръки от страна на държавните органи и институции ще ви информираме своевременно и ще направим всичко необходимо.

От наша страна ще срещнете професионално отношение, необходимата грижа за реорганизацията на вашите пътувания, при оптимални условия и използвайки всички възможности.

Вярваме в утрешния ден и че отново ще пътуваме безопасно, сигурно без страх и скоро ще си върнем спокойствието и радостта. Целият екип, който ръководя, сме на разположение за информация и съдействие.

За нас е чест, че сте наши клиенти. Ние ценим и пазим вашето доверие!

С уважение,

ЕКИПА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД

Официална позиция на „СЕЙФ ТРАВЕЛ“ЕООД относно УДЪЛЖЕНОТО извънредно положение в страната ни до 13 май 2020г. съгласно Решение на Народно събрание, публикувано в ДВ бр.33/ 07.04.2020г.
АКТУАЛИЗАЦИЯ КЪМ 23.04.2020г.

Анализирайки извънредната ситуация в България и по света, трудностите, пред които е изправена бизнес средата в този период и която просто затвори границите на държавите и градовете. За всички е ясно, че туристическата индустрия понася огромен удар, но най-важното в този момент е да остане, за да може да продължи да работи, включително и след отмяната на извънредното положение, което, както има начало, скоро ще има и край.

Уверяваме Ви, че мислим една стъпка напред и за всички Вас трябва да е ясно, че Дружеството като Туроператор продължава да поддържа своята дейност и за бъдещ период, включително и в името на своите потребители и служители, водейки и към днешна дата преговори със своите контрагенти – авиокомпании, хотели, чужди  туроператори, на които всъщност е направило плащания авансово и в срок, за да се гарантират екскурзиите и почивките Ви. Тези контрагенти, от своя страна, са направили плащания към всички други свои доставчици за подготовка на туристическия продукт,защото това е принципът на работа на туристическия отрасъл.

Споделяйки горното, Ви моля да не забравяте, че и Туроператорът, заедно с цялата си агентска мрежа и всички останали Туроператори на територията на България, е също потърпевш от случващото се, затова бързо пренастрои работния си режим, спазва препоръките на държавните органи.

С грижа и уважение към нашите туристи, чиито пътувания са отменени поради обявеното извънредно положение, вариантите за избор ще се обсъждат след края на извънредното положение в синхрон с наложените насоки и указания за работа,които очакваме.

Всички Анекси и доуточнения по предварително сключени договори,ще бъдат обект на работа в срок 30 дни от края на извънредното положение.

Необходима е унификация на ваучерната система,която не зависи само от нас като издател.

В случай на отмяна/ удължаване на срока на извънредното положение, дружеството си запазва правото за последваща актуализация на изложеното.

Оставаме на разположение, искрено надявайки се на разум, неемоционална преценка, с вяра във Вас като партньори, с които заедно  можем да се справим, съхраним и изправим готови за нов старт и начин на живот.

Бъдете здрави!!!
ЕКИПА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОЗИЦИЯТА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД
/последна актуализация – 24.03.2020/

През последните дни получаваме лавина от анулации по договори за пътувания и почивки по телефон.

Напомняме,че в момента няма как да регистрираме това,в условия на стопиране на нашата дейност и затворени търговски обекти. Разбираме напълно страховете Ви и уважаваме решението да си останете вкъщи, където се чувствате сигурни. С анулацията си някои от Вас се позовават на членовете на договорите, свързани с форсмажорна ситуация и невъзможност за осъществяване на туристическото пътуване.

Под форсмажор до много скоро се приемаха природните бедствия, стачкуващи служители на фериботи и авиокомпании, терористични актове и заплахи, политически преврати,военни действия и други подобни. Всеки един такъв форсмажор до момента винаги е бил локален и не позволяваше посещение на конкретен хотел, курорт или дестинация. Тези ситуации са времево и териториално ограничени, тоест могат да се избегнат и донякъде контролират. Туроператорът възстановяваше сумите на туристите, имащи пътуване до тези места и пренасочваше работата си към останалите дестинации, с които оперира.

Намираме се в безпрецедентна ситуация и в момента туризъм няма буквално в целия свят. Това прави ситуация нещо повече от обичаен форсмажор – тя блокира дейността на хотели, превозвачи, екскурзоводи и съответно и туроператори. Поради тази причина една от предложените мерки в Закона за извънредното положение е отмяна на чл. 89 от Закона за туризма, който позовава, че при форсмажор и невъзможност за изпълнение на услуга, сумите по договор трябва да се възстановят на потребителя в 14-дневен срок. Това цели да се защитят правата на двете страни – ПОТРЕБИТЕЛ и ТУРОПЕРАТОР. Ако туроператорите трябва да изпълнят задълженията си по този член, то това автоматично ще доведе до техния фалит и поемане на задълженията от застрахователя (по застраховката Отговорност на туроператора), който в условията на извънредно положение ще откаже изпълнение на задълженията си, а и при масови фалити на туроператори и в невъзможност да изпълни тези задължение и негов фалит. С отмяната на чл. 89 се защитават интересите на всички, защото се дава на туроператора възможност да изпълни задълженията си към клиентите си, но в по-късен период, когато няма да има забрани и опасност при пътуване.

Във връзка със Заповед № Т–РД-16-76/17.03.2020г. на Министъра на туризма на Република България отлагаме изпълнението на договорите по всички туристически пътувания и свързани с тях туристически услуги за срока на нейното действие.

Съгласувано с позицията на Министерството на туризма и на Комисия за защита на потребителите, на всички туристи с резервации в периода, в който трае Извънредното положение,които се отказват от пътуванията си по собствено желание при пътуване до края на месец май, ние предлагаме следните опции:

Вариант 1: За туристи, които имат резервации през месеци април и май, предлагаме възможност за прехвърляне на резервацията по същата дестинация /най-вече за пътуващи посока РТурция/ за месец октомври 2020 или за същия период през април-май 2021 при същите ценови условия.

Вариант 2: Презаписване за нов период по програма, дестинация, хотел избран от туриста. Прехвърлянето става по текущите цени за конкретния избор.

Вариант 3: Внесените до момента авансово суми по резервации остават под формата на ВАУЧЕР за усвояване по услуги на СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД до 2 г. Туристите могат свободно да изберат програма, дестинация и хотел, по които да се запишат в този период.Предстои регламентиране вида на ваучера и начините на неговото издаванеи прехвърляне от МТ на РБългария.

Изготвя се АНЕКС към договора, който удостоверява и потвърждава направения избор,но след приключване на извънредното положение.

За сега,завсички резервации от месец юни до края на годината важат стандартните условия по договорите. При отказ на резервации от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се следват Общите условията за пътуване: „В случай на направена и платена резервация по ранно записване, сумата не се възстановява, но може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за анулация”

Това означава, че внесените до момента суми остават за усвояване при нас за бъдещ период, който отново сме фиксирали до 31.12.2021г. Единствено от внесените авансово суми се удържа административна такса за прекратяване на договора.При всеки отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждаваме тези условия с АНЕКС към договора.Този Анекс ще бъде изпратен след края на извънредното положение.

Искаме да ви уверим, че всички ваши резервации за Април,Май и Юни са потвърдени по условията за ранни записвания и резервации от 2019г и са заплатени от наша страна към доставчиците с цел гарантиране на резервациите и осигуряване на безпроблемна почивка и екскурзия. В извънредната ситуация при анулации доставчиците в момента не възстановяват тези авансови суми, а гарантират използването им за следващ период, което и ние Ви предлагаме.Това важи както за доставчици в рамките на пътувания н ЕС,така и за Турция.

За резервации в по-далечен период от време – юни, юли, август и септември, молим да бъдете търпеливи и да не правите прибързани откази! Нека всички заедно проследим развитието на събитията и да вземаме разумни решения.

ВАЖНО:Посочените по-горе варианти на предложения за резервации и пътувания са взети от агенцията в условия на извънредно положение и целят успокоение на Клиентите.

За съжаление,тези от Вас,които са анулрали пътуванията си преди началото на извънредното положение /13.03.2020г./,и по свое желание са изавили прекратяване на договорите си за пътуване,не могат да се възползват от предложените 3 варианта.Техните анулации ще бъдат разглеждани съобразно  срокове за отказ от Общите условия  за пътуване.

За вече променени резервации преди 13.03.2020г и сменени дати на отпътуване,ще уточним след извънредното положение дали ще имат възможност за нова втора промяна в датата на отпътуване.

Съобразно решението на МТ за промяна в ЗТ,която предстои и очакваме всички,гореизложените варианти за пътуване в периода 13.03.2020г. до 31.05.2020г.за Клиента,могат да търпят промени.

Моля запазете вашето спокойствие, търпение и желание за пътешествия!

Бъдете здрави!!!
ЕКИПА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОЗИЦИЯТА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД
ВЪВ ВРЪЗКА с ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ /22.03.2020г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

На първо място Ви моля да имате предвид, че епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID -19, Решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, са събития, които са еднакви и се отнасят както за Потребителите, така и за Туроператора.

Със Заповед на № Т–РД-16-76/17.03.2020г. на Министъра на Туризма на Република България Николина Ангелкова, се забраняват и временно преустановяват всички организирани изходящи туристически пътувания и свързани с тях туристически услуги за срока на действие на Заповедта, т.е. до 13.04.2020г. Предвид динамиката на обстановката срокът на действие както на заповедта, така и на извънредното положение в Република България може да бъде удължен.

В изпълнение на указанията на държавните органи „СЕЙФ ТРАВЕЛ“ ЕООД въведе дистанционна работа на своите служители, а с цел ограничаване струпването на хора на едно място, дружеството преустанови приема на граждани, считано от 16.03.2020г. Всички запитвания, съобщения и изявления се приемат само на електронните ни адреси за кореспонденция, като те ще бъдат входирани и обработени  в срок,след 13.04.2020г./ако не продължи периода на действие на Заповедта на Министъра/.

Нека имаме впредвид,че Заповедта на МТ, не води до автоматично до прекратяване на договорите между туроператори и туристи.Пътуванията в периода 18.03.2020 до 31.05.2020: не се АНУЛИРАТ ОТ ТУРОПЕРАТОРА,А СЕ ОТЛАГАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Заповедта следва да се разглежда като непреодолима сила Това е едно непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договорите за пътуване. Така туроператорите временно отлагат организираните пътувания до 13.04.2020г,съобразно срока на заповедта/*ако не бъде удължен периода/.След преминаването на тези обстоятелства,задълженията на двете страни по договора се възстановяват и изпълнение ще се дължи. Поначало потребителите на туроператори не следва да считат договорите си за автоматично прекратени.Също така трябва да бъдете информирани,че в периода на извънредното положение и срока на Заповедта на МТ,не могат да се обработват анулации за пътувания в периода на извънредното положение,както и клиентите да се позовават на чл.89,ал.5 от ЗТ.

ВАЖНОТО, което подчертаваме е, че към момента СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД не е прекратил договори на клиенти и следователно не дължи изплащане на вече заплатените суми. Ние сме СПРЕЛИ изпълнение на задълженията, поради обявената пандемия от СЗО от covid-19, наложеното извънредно положение от Народното Събрание на Република България и във връзка с препоръките на Правителството, което е различно допустимо в случая юридическо действие.

Заповедта на МТ е с темпорален характер и обхваща определен времеви период – по-малко от месец, но това не значи, че тя не може да бъде удължена. Това не бива да Ви притеснява като туристи, тъй като е установена практика сред туроператорите да предвиждат пренасрочване на пътувания към друг времеви диапазон или пакети-заместители/ваучери за пътуване/.

За да се избегнат обърквания, следва да се поясни, че Заповедта на Министъра на туризма не дава право на туристи да прекратяват своите туристически пакети за изходящи пътувания без да дължат неустойки. Нормата на чл. 89, ал. 5 от Закона за туризма предвижда непреодолимите и извънредни обстоятелства да са настъпили на мястото на дестинацията, а не на мястото на тръгване. Всеки отказ за пътуване извън територията на Република България от страна на потребителя, задължава последния да плати уговорената с туроператора такса за отказ.Туроператорът има право да си удържи направените разходи чрез таксите за прекратяване. Въпреки че пътуването не е започнало да изпълнява, туроператорът е започнал изпълнение на своите задължения по организирането му – резервирани места в самолета,фериботни такси, предплатени транспорт, атракции, нает екскурзовод, преводач и др.

За всички потребители трябва да е ясно, че Туроператорът, за да осигури и гарантира направените резервации, на един много по –ранен етап , е направил плащания в частичен или пълен размер към своите партньори и хотели, което именно е създало предпоставка да се извършват ранни записвания при отстъпки за качествен продукт и срещу достъпна цена.

Заповедта е придружена с коментари относно бъдещи изменения в Закона за туризма. По думите на министъра на туризма стана ясно, че те ще са с временен характер и ще касаят несъстояли се екскурзии и почивки в периода на извънредното положение с издаването на ваучери на Клиентите,с валидност от 24 месеца.

Затова Ви молим за спокойствие и разбиране в динамичната ситуация.

Ше Ви ивформираме,когато получим указния на ресорното ни министерство и бъде отново възобновена дейността на туризма и вдигната забраната отново  със Заповед на Министър Ангелкова.

С нито една заплатена сума по банковите сметки на дружеството или в брой в офисите ни, не може да се твърди, че същото се е облагодетелствало неправомерно.Независимо от гореизложеното обаче, считаме че, възникналата ситуация е нова за всички, при това в световен мащаб, случва се за първи път и има както финансова, така и морална страна. Ето защо и всяка една от страните, никога не бива да забравя, че може при малки съвместни компромиси да бъде намерено взаимно балансирано решение при запазване на добрия тон.

Апелираме към всички потребители, колеги и партньори за проява на разбиране, въздържане от паника, разумната и неемоционална преценка на ситуацията, при която единствен приоритет трябва да бъде запазване на здравето и недопускане до разпространяване на вирусната инфекция. Вярваме, че всички заедно, обединени в тази насока можем да се справим, да се съхраним и да си осигурим възможност ритъма на живота ни да бъде възстановен. При наличие на основания за промяна и предвид динамиката на обстановката, горната позиция може да бъде изменена

Бъдете здрави!!!

ЕКИПА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД

 

 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОЗИЦИЯТА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД
ВЪВ ВРЪЗКА с ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ/16.03.2020г.

Уважаеми Клиенти,

С цел да бъдем максимално прецизни, защото забелязваме объркване в ситуацията, поясняваме, че:

– СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД НЕ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, а СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на задълженията по договорите с потребителите за срока на непреодолимата сила.

– ПО ВРЕМЕ НА СПИРАНЕТО на изпълнението на задълженията сключените договори се запазват. В това време клиентът има право по собствено желание да премести датата на пътуване с друга от каталога на СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД или дори даваме възможност да бъде променена дестинацията на пътуване. Вярваме, че това е една желана от ВСИЧКИ клиенти възможност да пътуват.

Подчертаваме, че до настоящия момент СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД не е предприемал действия по прекратяване на договорите, а само е спрял изпълнението им, за да може да предостави максимална възможност за защита на интересите на двете страни. Поради което СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД НЕ ДЪЛЖИ връщането на платените вноски или окончателни плащания по спрените договори.

Молим всички клиенти, които желаят да се възползват и да променят датата си на пътуване или дестинацията, да го направят бързо, за да може да направим адекватно промяната на организацията по изпълнението. Моля, попълнете за всяка резервация по наш пакет АНЕКС и потвърдете писмено, че като наш клиент сте поискал описаната промяна, като сте подписали Анекса.

За клиентите, които се възползват от възможността да преместят по собствено желание пътуването си за друга дестинация и/или дата,с платените при нас или от Агент към СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД , суми се прехвърлят по новия договор без такси.

Ако до изтичане на срока на непреодолимата сила потребителят не е съгласен да промени датата или дестинацията на пътуването си, то след изтичането на този срок договорът му продължава действието си, както е бил договорен.

Прилагаме тук писмото от 14.03.2020, в което ясно е описано подробно обясненото по-горе:

COVID-19 ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Важно!
Скъпи клиенти!
Във връзка с въведеното от Правителството на Република България, извънредно положение за срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., бихме искали да Ви уведомим, че целият екип на „СЕЙФ ТРАВЕЛ“ ЕООД работи, но в ситуация на извънредно положение. Затова Ви молим, да комуникираме по имейл, за да се предпазим взаимно и да реагираме адекватно на предизвикателствата, пред които всички заедно сме изправени. Молим Ви да не посещавате нашия офис, ако сте записани по наши програми за предстоящи дати. На всички въпроси ще бъдат дадени отговори по електронна поща:
E-mail: office@savetravel.net
Бихме искали да Ви информираме
1. Предстоящи резервации за пътувания до държави, в които има обявено извънредно положение или със затворени граници, ще бъдат ОТЛОЖЕНИ за изпълнение. Съответната форсмажорна ситуация, обезсилва търговските договори и не би ни позволила да получим обратно от доставчици и партньори вече депозираните суми по наближаващи дати.
С платените депозити към нас за планирани, но отложени пътувания, заради обявеното извънредно положение, ще процедираме по един от следните начини, след приключване на извънредното положение,избран от Потребителя:
a. Да приеме последващо предложение на ТУРОПЕРАТОРА за туристически пакет за алтернативна дата, за пътуване в срок до 31.12.2021 г. по същата програма или да избере нова дестинация на същата цена или с доплащане.
b. Да ползва ваучер на определена стойност,в рамките на 24 месеца от сключеното с нас споразумение.*Подлежи на доуточнение от МТ.
След приключване на извънредното положение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да ни уведоми писмено за своя избор.Ще бъде сключен АНЕКС към договора за туристическо пътуване, който ще удостовери избора му.
3. В случай, че при нас постъпи анулация на резервация за пътуване към държави, които не са в извънредно положение, не са със затворени граници, не са с отменени за изпълнение полети или са за бъдещ период извън фиксирания за „извънредно положение“, АНУЛАЦИЯТА ще бъде разглеждана по смисъла и съгласно сключения договор за туристическо пътуване и неговите срокове за анулация и неустойки.
Бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да работим, защитавайки интересите на своите клиенти, защото същността на консултантската ни работа в момента е точно тази. Доказали сме моралното си поведение на пазара на туристическите услуги и ще продължим напред в тази посока. Бъдете сигурни, че ще действаме, за да сведем до минимум финансови и емоционални загуби. Нека се уповаваме едни на други и призоваваме, всички Вас, колеги и клиенти за взаимно уважение и спокойствие, за да се справим с това житейско предизвикателство.
Надяваме се много скоро отново ще споделяме радостта от пътуването!

Ако имате идеи как можем да Ви бъдем максимално полезни в тези трудни времена, моля пишете на office@savetravel.net

Благодарим Ви!
„СЕЙФ ТРАВЕЛ “ ЕООД
тел. 056/53 00 11.0878 97 67 21
www.savetravel.net

 

ПОЗИЦИЯТА НА СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД
във връзка съсзапитвания относно възможността за прекратяване на договорите за туристически пакети/ 09.03.2020г.

 

Закона за туризма предоставя право на потребителя на туристически услуги да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

Тези обстоятелства следва да са налице в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него и да водят до значително засягане изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Това засягане трябва да е реално, а не хипотетично в бъдеще време, както и да е значително.

Информацията на страницата на Министерството на външните работи относно държавите, до които се прави предупреждение да не се пътува, е динамична и следва да се преценява към момента на започване изпълнението на договора за туристически пакет, а не седмици или месеци преди това. Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.При публикуването на общо предупреждение за пътуване, оценката на ситуацията по сигурността не се основава на едни или други трагични събития, а на общата обстановка в региона, респективно в дадената страна, съгласно цялата налична информация, с която разполага Министерството на външните работи.

Към настоящия момент / 09.03.2020г./ е публикувано предупреждение за V степен -Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, единствено за Китай. В други хипотези се публикува препоръка до българските граждани, които пребивават или пътуват в съответната държава, да пътуват само в краен случай в районите, където е установена зараза. Тази информация също е динамична и следва да се преценява към момента на започване изпълнението на договора за туристически пакет и спрямо мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него.

НАПОМНЯМЕ,чепри липса на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията, и при прекратяване на договора едностранно от пътуващия, той дължи заплащане на уговорената в договора за туристически пакет такса за прекратяването му и съзнателно се съгласява с неустойкитепо прекратяване на договора,съобразноОбщи условия на пътуване.Всеки отказ се регистрира САМО В ПИСМЕН ВИД на посочените координати на Агенцията!
Към момента,агенцията ни няма основания за АНУЛАЦИЯ на предстоящи пътувания през Април и Май 2020г.Надяваме се,че към момента на нашите програми,паниката и напрежението,създало се през последните 2 седмици ще са история.
ОСТАВАМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ВЪПРОСИ!